Erb Bratislavskej arcidiecézy ŠD SVORADOV
prvý katolícky internát na Slovensku main menu

Home About Svoradov Services Hostel Photos Contact

 

Priamo v centre Bratislavy poskytuje študentský domov Svoradov ubytovanie študentom a hostelové služby.Aktuálne:

O študentskom domove

Študentský domov Svoradov slúži ako vysokoškolské ubytovacie zariadenie ponúkajúce okrem ubytovania pre študentov aj hostelové a hotelové služby.

Z histórie:

ŠD Svoradov od svojho založenia v roku 1922 až po rok 1945 bol najdôležitejším miestom formovania slovenskej katolíckej inteligencie. Bol vybudovaný ako prvý moderný internát na území Bratislavy na mieste pôvodného sirotinca sv. Alžbety a vďaka iniciatíve kňaza Eugena Filkorna bol odpoveďou Cirkvi na potrebu ubytovania katolíckych študentov po založení Univerzity Komenského v roku 1919. Názov Svoradov sa odvíja od sv. Svorada, keďže garantom výstavby a správy internátu sa stal spolok Kolégia sv. Svorada, ktorý bol na tento účel založený biskupom Pavlom Jantauschom.
K osobitným aspektom Svoradova patrila nielen intelektuálna a duchovná formácia, ale aj veľmi silný sociálny rozmer ubytovania, vďaka ktorému boli chudobní študenti dotovaní a najchudobnejší vôbec neplatili za ubytovanie a stravu.
V čase II. svetovej vojny na pôde internátu pôsobil jezuita Tomislav Kolakovič, ktorý založil spoločenstvo Rodina podieľajúce sa na formácii študentov a ich príprave na život Cirkvi v totalite. Tomislav Kolakovič svojím pôsobením a dielom ovplyvnil celé ďalšie generácie intelektuálov, ktorí svoju vieru prežívali v neľahkom období druhej polovice 20. storočia.
V povojnovom období internát i mnohí študenti zažili perzekúcie pre svoje duchovné, politické a národné zmýšľanie. Internát bol poštátnený a čokoľvek odporujúce oficiálnej ideológii bolo potláčané.
Po novembrovej revolúcii v roku 1989 bol študentský domov v reštitúcii vrátený Katolíckej cirkvi, ktorá ho do roku 2015 ponechala v bezplatnom prenájme Slovenskej technickej univerzite.
Od roku 2016 študentský domov Svoradov spravuje Cirkev.

Ďalšie informácie o histórii študentského domova Svoradov je možné nájsť či už na stránkach Wikipédie, alebo na webe Slovenského katolíckeho akademického spolku Istropolitan.

Fotogaléria

Študentský domov Svoradov
Študentský domov Svoradov
Kaplnka
Kaplnka
Vstup do študentského domova Svoradov
Vstup do študentského domova Svoradov
Dvor
Dvor
Jednolôžková izba
Jednolôžková izba
Jednolôžková izba
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Dvojlôžková izba
Dvojlôžková izba
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba
Trojlôžková izba
Trojlôžková izba
Trojlôžková izba
Trojlôžková izba
Trojlôžková izba
Kuchynka
Kuchynka

Ubytovanie študentov

Žiadosť o ubytovanie v Študentskom domove Svoradov

Žiadosť si treba podať najlepšie do 30.6.2019. Po tomto dátume budú k dispozícii len dodatočne uvoľnené miesta.

Osobné údaje
(ulica číslo, PSČ mesto)(e-mail študenta, nie inej osoby)

Údaje o štúdiu v akademickom roku 2019/2020

(skratka univerzity, fakulta, adresa)
(možnosť ubytovania sa vzťahuje iba na VŠ študentov I. a II. stupňa)

Dôvody a požiadavky na ubytovanie na ŠD Svoradov


lôžkovú izbu

Prílohy

K žiadosti je potrebné priložiť odporúčanie od kňaza (p. farára z miesta bydliska, alebo iného kňaza)

(pre viaceré ich priložte spoločne v zip balíku)

Poznámky k žiadostiSúhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením a odoslaním tohto formuláru dotknutá osoba dáva v zmysle platných a účinných predpisov súhlas spoločnosti Serviat, s.r.o., Špitálska 7, 812 78 Bratislva, IČO: 47870991 na spracovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu za účelom vedenia zoznamu uchádzačov o ubytovanie v ŠD Svoradov na dobu neurčitú.

Hotel a Hostel Svoradov

Všetky potrebné informácie o hotelových, hostelových službách a o letnom ubytovaní študentov v študentskom domove Svoradov sú uvedené na samostatnej webovej stránke:

   http://www.hostelbratislavasvoradov.sk/

Zriaďovateľ

Sídlo zriaďovateľa:

SERVIAT, s.r.o.

Špitálska 7

811 08 Bratislava

Prevádzka:

ŠD Svoradov

Svoradova 13

811 03 Bratislava

Kontakt a adresa

ŠD Svoradov

Svoradova 13

811 03 Bratislava

 
Prevádzková riaditeľka ŠD:
   Ing. Beata Stračárová
Vedúca prevádzkového úseku ŠD:
   Mária Kostolanská

Vybavovanie objednávok na krátkodobé ubytovanie cudzích osôb v hotelovej časti:

   E-mail: svoradov-vratnica@abuba.sk
   Tel.: +421 910 842 917

Ubytovanie študentov a zamestnancov:

   svoradov@abuba.sk

Duchovná správa ŠD:

   Mgr. Tomáš Krampl, kaplán